Härskartekniker

Maktspel, maktspråk och manipulationer

Härskartekniker

Kompendiet introduktion till härskartekniker, med rubriken Härskartekniker - Maktspel, maktspråk och manipulationer, ger en allmän beskrivning av härskartekniker och dess konsekvenser. Kompendiet beskriver hur härskartekniker yttrar sig, hur vi kan känna igen dem och hur vi kan motverka dem. Kompendiet tar också upp vad som påverkar oss och varför det är så svårt att genomskåda och förhindra härskarnas maktspel.

Läs kompendiet och få en viktig och grundläggande introduktion till härskartekniker.

Ladda ner: Introduktion till härskartekniker, version 5.

Närvarande samtal

Kompendiet ger en grundläggande genomgång av kommunikationsmodellen Nonviolent Communication. Det tar upp de fyra stegen, våra vanligaste missförstånd, hur vi kan bli tydligare när vi uttrycker oss och hur vi kan bli mer närvarande när vi  lyssnar. 

Läs kompendiet och få en viktig och grundläggande genomgång av Nonviolent Communication. 

Ladda ner: Introduktion till Närvarande samtal och NVC modellen.