Härskartekniker

Maktspel, maktspråk och manipulationer

Härskartekniker

Föreläsning

Kom och lyssna på en spännande föreläsning om härskartekniker. Lär dig känna igen de vanligaste härskarmetoderna och dess konsekvenser. Förmodligen känner du redan igen dem, kanske har du varit utsatt själv eller vet någon annan som har drabbats.  

Kvällens fråga är: Hur kan vi känna igen och motverka härskartekniker?

 

Grundkurs

Lär dig känna igen härskartekniker och hur du kan bemöta och motverka dem. Vi börjar med att gå igenom de vanligaste härskarteknikerna. Vi diskuterar och jämför med våra egna erfarenheter. Vi undersöker motstrategier och pratar om mod och stöd. Hur vi kan ge det till varandra, men också hur vi kan ge det till oss själva när vi upplever oss utsatta.  

Förkunskaper: Inga.
Sammankomster: 5 träffar x 3 timmar.
Kursmaterial: Ingår, delas ut vid kursträff.
Rekommenderad bok: Meddelas senare.
 

Närvarande samtal

Föreläsning

Närvarande samtal bygger på en kommunikationsmodell som heter Nonviolent Communication, förkortat NVC. Upphovsmannen till modellen är den amerikanska psykologen och pyskoterapeuten Marshall Rosenberg. Marshall studerade under många år hur vi människor kommunicerar med varandra, vad som påverkar våra möjligheter till kontakt och vad som leder till missförstånd och konflikter. Han upptäckte att sättet vi kommunicerar på, både hur vi uttrycker oss och hur vi lyssnar, har en avgörande betydelse för vilket resultat vi kan uppnå. 

Välkommen till en spännande introduktion om Nonviolent Communication!

 

Grundkurs  

Vi arbetar med modellen för Nonviolent Communication och lär oss de fyra stegen som hjälper oss genom kommunikations prossesens olika faser. Vi jämför modellen med hur vi ofta kommunicerar och som leder till missförstånd och konflikter. Vi tränar på att uttrycka oss klart och tydligt och vi tränar på att lyssna med fokus på den andra.  

Förkunskaper: Inga.
Sammankomster: 5 träffar x 3 timmar.
Kursmaterial: Ingår, delas ut vid kursträff.
Rekommenderad bok: Marshall Rosenberg, Nonviolent Communication - Ett språk för livet.