Härskartekniker

Maktspel, maktspråk och manipulationer

Härskartekniker är metoder som används för att styra och kontrollera människor med avsikt att skaffa sig makt och kontroll över dem. Härskartekniker omfattar alla grader av maktmissbruk, från att ignorera till att håna, förtala och hota människor. Härskartekniker kan drabba vem som helst. Enskilda personer kan attackera andra enskilda personer eller grupper och grupper kan attackera andra grupper eller enskilda personer. Vanligtvis uppstår härskartekniker i sammanhang där människor träffas regelbundet, t.ex. på arbetsplatser, skolor, föreningar och organisationer. Härskartekniker förekommer även i hemmiljöer. 

Det kan vara svårt att upptäcka härskartekniker, framförallt om härskaren använder antydningar och dolda budskap. Då är det lätt att tro att det är vi själva som inte förstår eller missförstår härskaren. Även dubbla budskap förekommer, där härskaren säger en sak med ord och visar något helt annat med suckar och miner. De otydliga budskapen gör oss osäkra på vad härskaren egentligen menar, vilket också är syftet med dem. Om du frågar, kan härskaren svara att du borde veta det. Om du gissar, kan härskaren säga att det aldrig var sagt eller menat så. Härskaren motverkar alla dina försök att reda ut situationen, eftersom härskaren inte vill ha en lösning. Du kan också få höra att du misstolkar, överreagerar eller anklagar härskaren som inte förstår någonting. På det sättet skjuter härskaren ifrån sig ansvaret för sina handlingar och får det att låta som om det är du som är orsak till dem. 

Därför är det viktigt att poängtera att användandet av härskartekniker inte handlar om att du är otydlig, argumenterar dåligt eller inte får fram ditt budskap tillräckligt bra. Det har inte något med dig eller ditt beteende att göra. Tvärtemot vad vi ofta tror, blir många kunniga, sociala och omtyckta personer utsatta för härskartekniker. Därför att härskaren inte vill ha konkurrens och riskera att någon annan får den uppmärksamhet som härskaren vill ha.

Härskartekniker omfattar inte bara förövare och offer. Det finns också människor runtom, som aktivt eller passivt deltar i trakasserierna. Dessa personer brukar kallas för åskådare, medlöpare eller ja-sägare. Vi kan alla vara någon av dem i olika sammanhang. Många gånger utan att vi är medvetna om vad vårt förhållningssätt faktiskt medverkar till. Eller så är vi rädda för vad vi kan råka ut för om vi går emot härskaren. Även om vi är rädda, är vi inte maktlösa. Vi kan  alltid göra något. Framförallt kan vi prata med den som är drabbad. Det räcker långt om vi säger att vi ser vad som pågår och att vi inte gillar det. Det är också viktigt att vi pratar med dem som finns runtom, så att även de blir medvetna om vad som sker och kan ta ställning emot det. 

Det finns en stor omedvetenhet om vad härskartekniker kan leda till. Hur ryktesspridning, insinuationer, lögner, förtal och uteslutning, successivt förstör människors självkänsla och livsglädje. Därför behöver vi se dessa problem för vad de är. Grymma handlingar som förstör människors liv. Det gör det än mer viktigt att vi pratar med varandra när vi ser eller upplever härskartekniker. Med gemensamma krafter kan vi vända förloppet och medverka till sunda och utvecklande livsförhållanden för oss alla.

Läs mer om härskartekniker i kompendiet som du laddar ner gratis från hemsidan, under flik Kompendium.